สร้างสถานที่เพื่อเปลี่ยนความคิดเป็นนวัตกรรม

สร้างสถานที่เพื่อเปลี่ยนความคิดเป็นนวัตกรรม

หน่วยงานต่าง ๆ กำลังยืนขึ้นเป็นศูนย์กลางของกิจกรรมนวัตกรรม บางคนมุ่งเน้นไปที่การวิจัยและพัฒนา บางคนมุ่งเน้นไปที่การซื้อกิจการ ศูนย์นวัตกรรมคืออะไรและกำลังทำอะไรอยู่คือการตัดสินใจทางธุรกิจที่แต่ละองค์กรทำเกี่ยวกับการที่ศูนย์ปิดช่องว่างความสามารถที่สำคัญต่อภารกิจได้ดีที่สุดภาพศีรษะของ Lou KerestesyLou Kerestesy ผู้ก่อตั้ง GovInnovatorsแต่ศูนย์นวัตกรรมคืออะไร? มันทำอะไร? วิธีที่ดีที่สุดในการจัดระเบียบและเรียกใช้คืออะไร นี่เป็นบล็อกแรกในซีรีส์ห้าส่วนที่ตอบคำถามเหล่านี้

ศูนย์นวัตกรรมคืออะไร?ไม่ว่าจะเรียกว่าอะไรหรือมีการจัดระเบียบ

และดำเนินการอย่างไร ศูนย์นวัตกรรมจะทำหน้าที่พื้นฐานให้สมบูรณ์:

        ข้อมูลเชิงลึกโดย Carahsoft: เอเจนซีจะบรรลุประสบการณ์ลูกค้าที่ยอดเยี่ยมด้วยความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่ได้รับการปรับปรุงได้อย่างไร ในระหว่างการสัมมนาผ่านเว็บสุดพิเศษนี้ Jason Miller ผู้ดำเนินรายการจะหารือเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสู่ระบบคลาวด์และกลยุทธ์การจัดการข้อมูลประจำตัวและการเข้าถึงกับหน่วยงานและผู้นำในอุตสาหกรรม

ค้นหาและรับข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า คุณค่า และศักยภาพของนวัตกรรม

ดำเนินการเกี่ยวกับปัจจัยนำเข้าในการจัดการกลยุทธ์ นวัตกรรม และกระบวนการเปลี่ยนแปลงขององค์กร

สร้างผลงานในรูปแบบนวัตกรรมและการเรียนรู้ที่เพิ่มมูลค่าให้กับลูกค้าและองค์กร

หากคุณคิดในแง่ของพื้นที่ ศูนย์นวัตกรรมคือสถานที่ทางกายภาพหรือเสมือนจริงที่ผู้คนทำงานร่วมกันเพื่อทำสิ่งเหล่านี้ ถ้าคุณคิดในแง่ของคน ศูนย์นวัตกรรมคือคนที่ทำ คุณยังสามารถอธิบายศูนย์ในแง่ของกระบวนการและเครื่องมือ แต่คุณเข้าใจ

โดยพื้นฐานแล้ว ศูนย์นวัตกรรมเป็นที่ที่ผู้คนทำงานร่วมกันเพื่อเปลี่ยนแนวคิดให้กลายเป็นนวัตกรรม แนวคิดของศูนย์หมายถึงการดำเนินงานขององค์กรที่มีบทบาท ความรับผิดชอบ อำนาจหน้าที่ และทรัพยากรที่จำเป็น เพื่อทำสิ่งที่แตกต่างอย่างเป็นระบบเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับลูกค้าอย่างยั่งยืน

วิธีที่ดีที่สุดในการจัดระเบียบและบริหารศูนย์นวัตกรรมคืออะไร

นวัตกรรมเป็นข้อเสนอทางธุรกิจเฉพาะสำหรับแต่ละหน่วยงาน วิธีที่ดีที่สุดในการจัดระเบียบและบริหารศูนย์ขึ้นอยู่กับการใช้งานทางธุรกิจที่จะนำไปใช้

มีศักยภาพในการใช้งานมากมาย ความแตกต่างระหว่างการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ กับการสร้างสรรค์นวัตกรรม R&D ตัวอย่างเช่น จำเป็นต้องมีคำจำกัดความที่แตกต่างกันของคุณค่า ลูกค้า ผู้เข้าร่วม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การจัดการไปป์ไลน์ และอื่นๆ

แม้แต่ความแตกต่างระหว่างนวัตกรรมการดูแลสุขภาพของทหารผ่านศึกและนวัตกรรมการดูแลสุขภาพของทหารผ่านศึกในชนบทก็อาจนำไปสู่ความแตกต่างที่น่าประหลาดใจ ตัวอย่างเช่น วัตถุประสงค์ที่กว้างกว่าอาจรวมถึงโครงการสวัสดิการของทหารผ่านศึก ในขณะที่วัตถุประสงค์ที่แคบกว่าอาจไม่ใช่

เพื่อให้เรื่องซับซ้อนยิ่งขึ้น มีกรอบวัตถุประสงค์ทางธุรกิจมากมายที่ต้องพิจารณา วัตถุประสงค์ทางธุรกิจแบบคลาสสิกคือประสิทธิผล ประสิทธิภาพ คุณภาพ ทันเวลา และผลผลิต วัตถุประสงค์ในการบริหารการปฏิบัติการ ได้แก่ คุณภาพ ความเร็ว ความเชื่อถือได้ ความยืดหยุ่น และต้นทุน การปรับปรุงประสบการณ์ดิจิทัลของลูกค้าได้รับการยอมรับในวงกว้างว่าเป็นวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของรัฐบาลที่มีความสำคัญเป็นลำดับแรก จากนั้นก็มีบริการที่ใช้ร่วมกัน การวิเคราะห์ข้อมูล ความปลอดภัย การประมวลผลแบบคลาวด์ มันจบลงหรือไม่?

ยูฟ่าสล็อต