กทม. รับหนังสือเครือข่ายพัฒนาคุณภาพชีวิต เร่งสร้างความปลอดภัยคนข้ามทางม้าลาย

กทม. รับหนังสือเครือข่ายพัฒนาคุณภาพชีวิต เร่งสร้างความปลอดภัยคนข้ามทางม้าลาย

กทม. รับหนังสือข้อเสนอเพื่อความปลอดภัยของคนข้าม ทางม้าลาย และอุบัติเหตุในพื้นที่กทม. จาก เครือข่ายพัฒนาคุณภาพชีวิต (28 ม.ค.65) นางวิภารัตน์ ไชยานุกิจ เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้รับมอบหมายจาก พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นผู้แทนรับหนังสือข้อเสนอเพื่อความปลอดภัยของคนข้ามทางม้าลายและอุบัติเหตุในพื้นที่กทม.

โดยมี นางสาวเครือมาศ ศรีจันทร์ ผู้ประสานงานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพชีวิต 

นายเจษฎา แย้มสบาย ประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กทม. และนางสาวพวงแก้ว โต้ตอบ ผู้แทนเครือข่ายเหยื่ออุบัติเหตุและเครือข่ายชุมชนเพื่อความปลอดภัย เป็นผู้มอบ ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกทม.(เสาชิงช้า)

เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ต้องขอขอบคุณเครือข่ายที่เห็นความสำคัญของการอยู่ร่วมกันอย่างปลอดภัย กรุงเทพมหานครยินดีและพร้อมสนับสนุนให้เกิดความปลอดภัยต่อประชาชนทุกคน ซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีความห่วงใยและมีความตั้งใจที่จะดูแลประชาชนในทุกๆ ด้าน ทั้งในด้านคุณภาพชีวิตและสุขภาพ ด้านระบบสาธารณูปโภค ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง การตัดแต่งกิ่งไม้ที่บดบังสัณญาณไฟจราจร การปรับปรุงเส้นทางสัญจร รวมถึงการปรับปรุงทางม้าลายด้วยเช่นกัน

หมอภิสมัย เปิดเผยว่าโควิด โอมิครอน BA2 ตรวจด้วย ATK และ RT-PCR ได้ วอนประชาชนอย่าตื่นตระหนก พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ได้ออกมาแถลงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทย โดยช่วงหนึ่งได้มีการพูดถึงโควิดโอมิครอนสายพันธุ์ BA2 ที่ได้รับการให้ความสนใจอยู่ในขณะนี้

โดย พญ.อภิสมัย ระบุว่า หลายท่านมีความตื่นตระหนกกับโอมิครอนสายพันธุ์ BA.2 ทางกระทรวงสาธารณสุขเน้นย้ำยังไม่มีรายงานชัดเจนที่น่าเป็นห่วง

และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ติดตามสถานการณ์โลก ติดตามผู้ติดเชื้อในประเทศอย่างใกล้ชิด แม้จะพบผู้ติดเชื้อสายพันธุ์ดังกล่าวในไทยเกิน 14 ราย แต่ในเบื้องต้นยังไม่พบความแตกต่างทางพันธุ์กรรมมากมายจากโอมิครอนเดิม แม้ต่างชาติจะระบุตรวจหาเชื้อดังกล่าวได้ยาก แต่กรมวิทยฯยืนยันว่า ยังสามารถตรวจสายพันธุ์ดังกล่าวได้จาก ATK และ RT-PCR ซึ่งเป็นมาตรฐานสาธารณสุขของไทยได้ตามปกติ

ขนส่งแจง ไม่กำหนดวันจอง เลขทะเบียนออนไลน์ แค่ 24-28 ม.ค.เท่านั้น

ข่าวบิดเบือน ขนส่งเปิดจองเลขทะเบียนรถยนต์แบบออนไลน์ วันที่ 24-28 ม.ค. 65 กรมการขนส่งฯ แจงไม่ได้กำหนดแค่ช่วงเวงลาดังกล่าวตามที่ส่งตอข้อมูลกัน

ตามที่มีการโพสต์และแชร์ข้อความในสื่อออนไลน์ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง ขนส่งเปิดจองเลขทะเบียนรถยนต์แบบออนไลน์ วันที่ 24-28 ม.ค. 65 เท่านั้น ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม พบว่าข้อมูลที่ปรากฏดังกล่าว เป็นข้อมูลบิดเบือน

จากที่มีการโพสต์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจองเลขทะเบียนรถยนต์แบบออนไลน์ ซึ่งได้ระบุว่าจะเปิดให้จองเฉพาะวันที่ 24 – 28 มกราคม 2565 เท่านั้น ทางกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงว่า กรมการขนส่งทางบกเปิดให้สามารถจองหมายเลขทะเบียนรถยนต์ของกรุงเทพมหานครผ่านระบบอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์ https://reserve.dlt.go.th/reserve โดยเปิดให้จองหมายเลขทะเบียนรถทั้งหมด 3 ประเภท ได้แก่ รถเก๋งหรือรถกระบะ 4 ประตู, รถตู้ และรถกระบะบรรทุก ในวันและเวลาราชการ (วันจันทร์-ศุกร์) ตั้งแต่ 10.00 – 16.00 น. ไม่ใช่เฉพาะวันที่ 24 – 28 มกราคม 2565 เท่านั้น

ทั้งนี้การจองหมายเลขทะเบียนรถทางระบบอินเทอร์เน็ตเปิดให้จองเป็นแบบวันต่อวัน โดยให้สิทธิ์แก่ผู้ที่เข้าระบบและกรอกข้อมูลสำเร็จก่อนและสามารถทราบผลการจองได้ทันที ช่วยลดขั้นตอนให้ประชาชนไม่ต้องเดินทางมาติดต่อที่กรมการขนส่งทางบก สามารถทำได้ด้วยตนเองโดยไม่จำเป็นต้องติดต่อผ่านบุคคลภายนอก และไม่มีค่าใช้จ่ายในการจองแต่อย่างใด

.

สำหรับขั้นตอนการจองทะเบียนรถนั้น จะต้องกรอกข้อมูลชื่อ – นามสกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชนหรือเลขทะเบียนการค้าของเจ้าของรถ เลขคัสซีรถ และระบุเลขทะเบียนรถที่ต้องการ ตามที่ระบุในตารางการเปิดจองหมายเลขทะเบียนรถของแต่ละวัน ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ทางเว็บไซต์ 

https://reserve.dlt.go.th/reserve โดยหมายเลขบัตรประชาชน 1 คน สามารถจองได้เพียง 1 หมายเลข เมื่อจองเลขทะเบียนที่ต้องการได้แล้ว ต้องดำเนินการจดทะเบียนรถให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยหมายเลขทะเบียนที่จองได้จะไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงเป็นชื่อผู้อื่นได้ กรณีที่จองได้แล้วและเปลี่ยนใจไม่นำรถไปจดทะเบียนภายในเวลาที่กำหนด จะต้องรอให้พ้นระยะเวลาหลังจากจองครั้งแรกไปแล้ว 3 เดือน จึงจะสามารถนำข้อมูลรถคันเดิมไปจองเลขทะเบียนใหม่ได้ เมื่อนำรถมาจดทะเบียนให้แจ้งหมายเลขที่จองได้กับเจ้าหน้าที่และดำเนินการจดทะเบียนตามขั้นตอน ซึ่งปัจจุบันการจดทะเบียนรถใหม่มีความสะดวก รวดเร็ว ใช้ระยะเวลาภายใน 1 วัน โดยจะสามารถรับแผ่นป้ายทะเบียนรถได้ทันทีกรณีที่หลักฐานครบถ้วน

ข้อมูลของทวิตเตอร์ระบุว่า มีการสนทนาเกี่ยวกับเอชไอวีเพิ่มขึ้นในช่วงวันเอดส์โลก #WorldAIDSDay หรือ วันที่ 1 ธันวาคมของทุกปี โดยในปี 2563 มีทวีตเกี่ยวกับเอชไอวี ทั่วโลกกว่า 9 ล้านทวีต ซึ่ง จำนวนถึง 1 ล้านทวีตเกิดขึ้นในช่วงเดือนธันวาคม 2563